NÁŠ DODAVATEL
ZATEPLENÍ:

LUCON CZ
Program Zelená úsporám ukončen

aktuality

AKCE ZDARMA v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM

V případě objednání stavebních prací u naší společnosti, Vám nebudeme účtovat cenu projektové dokumentace a odborného posudku nad rámec poskytnuté dotace a ani cenu zpracování a podání žádosti o čerpání dotace - toto platí i po obnovení příjmu žádostí pro panelové domy).

7. 2. 2011
Informace MŽP k situaci v programu Zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí vyhodnotí zbytek podaných žádostí. Během následujících 3-4 týdnů pak bude možné určit, o kolik a zda vůbec dojde ke krácení dotace. Informace o uzavření programu jsou v současné době předčasné.

25.10.2010
Přijímání žádostí o dotace z programu Zelená úsporám pro rok 2010 bude od konce října přerušeno

Hlavním důvodem je výrazný růst počtu žádostí v posledních měsících a s tím související nutnost překontrolovat správnost všech dosud podaných žádostí a zjistit sumu disponibilních prostředků.

31.08.2010
Ukončení příjmu žádostí o podporu na zateplení veřejných budov

31. 8. 2010 v 16 hodin končí příjem žádostí do programu Zelená úsporám na Realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru. K administraci budou přijaty pouze ty žádosti o podporu, které budou nejpozději do 16 hodin 31. 8. 2010 elektronicky odeslány v elektronickém prostředí Bene-fill a současně budou fyzicky doručeny na příslušné krajské pracoviště SFŽP ČR.

24.08.2010
Přijímání žádostí pro panelové domy dočasně pozastaveno

Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že 24.08.2010 od 15.00 hodin dočasně pozastavuje přijímání žádostí pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám. Všechny již přijaté projekty budou však řádně posouzeny. Podpora pro nepanelové bytové domy a rodinné domy pokračuje, projekty budou i nadále financovány.

19.7.2010
Dotace pro veřejné budovy

Změna dotačního programu. Žádosti o dotace na zateplení či revitalizaci veřejných budov, lze podávat od 19. července 2010.

Přijímání žádostí o dotace z programu Zelená úsporám pro rok 2010 bude od konce října přerušeno

25.10.2010

Hlavním důvodem je výrazný růst počtu žádostí v posledních měsících a s tím související nutnost překontrolovat správnost všech dosud podaných žádostí a zjistit sumu disponibilních prostředků.

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) rozhodly, že od konce října přerušují přijímání žádostí o dotace v rámci programu Zelená úsporám pro rok 2010.

Vzhledem k vysokému počtu přijímaných žádostí je potřeba překontrolovat jejich správnost a úplnost, vše vyhodnotit a všechny podané žádosti zpracovat. Je tak zaručeno, že všechny žádosti budou řádně posouzeny a zkontrolovány. Navíc někteří žadatelé, i přesto, že mají dotaci schválenou, realizaci z různých důvodů nezahájí, a proto je potřeba situaci vyhodnotit a zjistit skutečnou sumu disponibilních prostředků.

Program Zelená úsporám se stal u široké veřejnosti velmi oblíbeným a používaným nástrojem pro úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. V současné době je podáno 50 tisíc žádostí zahrnujících přibližně 200 tisíc domácností. Ročně program přinese úsporu energie ve výši větší než 1 mil. tun CO2 a to po dobu více než 30 let.

Žadatelé, kteří mají své žádosti připraveny, ale nestihli doposud podat projekt k posouzení na krajských pracovištích či poslat poštou, mají možnost tak učinit do 29. října. Krajské pobočky budou mimořádně otevřeny od 8 do 16 hodin. Příjem žádostí v bankách pověřených administrací končí v pondělí 25. října 2010.

Žadatelů, kteří již žádost a projekty podali, se toto oznámení nijak nedotkne, jejich žádosti budou průběžně kontrolovány a v případě jejich správnosti postoupeny do schválení Rady fondu. Její nejbližší zasedání je naplánováno na 11. listopadu.

Program bude znovu pokračovat od 1. února 2011. MŽP předpokládá další prodej emisních kreditů, jejich výnos bude vložen do programu Zelená úsporám. Po roce 2013 do programu na zateplení a obnovitelné zdroje energie přibudou finanční prostředky za prodej emisních povolenek prodaných v evropských aukcích.