PUR pěna tepelná izolace

Vítejte na stránce setrimevamenergii.cz v sekci Polyuretanová tepelná izolace.

 

ÚDAJE PRO POUŽITÍ PRODUKTU

 

Výrobek TECNOFOAM G-2008 je dvousložkovým složeným systémem (polyol a izokyanát), který vytváří polyuretanovou pěnu s otevřenými póry užitné hustoty 8 kg/ m3; je vhodný pro tepelnou a zvukovou izolaci střech a stěn budov.

Velká roztažnost výrobku TECNOFOAM G-2008 zajišťuje výborné vlastnosti pro izolaci dřevěných konstrukcí, jako jsou podkrovní místnosti a půdy.

Nadouvacím činidlem je voda a výrobek tedy neobsahuje látky škodlivé pro ozónovou vrstvu ani plyny podporující skleníkový efekt (neobsahuje HFC, HCFC, VOC atd.).

Nadouvacím činidlem je voda a pěna získaná ze systému G2048 je tedy 100 % recyklovatelná; při zpracovávání během recyklace nebo likvidace nevyžaduje jímání plynů.

Součinitel přenosu tepla A se nemění od vytvoření systému po celou dobu životnosti výrobku, na rozdíl od pěny vytvářené z plynu nízkého bodu varu. Po instalaci neemituje do životního prostředí žádné látky. Neobsahuje vlákna ani biologicky škodlivé produkty apod. 

 

 

 

Produkt TECNOFOAM G-2040 představuje systém tvořený dvěma složkami (polyol a izokyanát), který poskytuje polyuretanovou pěnu s aplikovanou hustotou 40 až 50 kg/m3.

Tento produkt je vhodný pro takové použití, kde se vyžaduje odolnost proti stlačení, jako jsou izolace pochozích střech, nebo podobné izolační aplikace.

Tento produkt neobsahuje žádné takové látky, které by poškozovaly ozonovou vrstvu, ani takové plyny, které by posilovaly skleníkový jev (žádný obsah fluorovaných uhlovodíků HFC(freony), hydrochlorofluorouhlovodíků HCFC (měkké freony), těkavých organických látek VOC, a tak dále).

Pěna, získávaná ze systému TECNOFOAM G-2040, je na 100% recyklovatelná, a při její recyklaci nebo likvidaci není nutné zachycovat uvolňované plyny.

Součinitel přestupu tepla „λ“ zde zůstává nezměněný od doby umístění systému až přes celou dobu životnosti produktu; na rozdíl od pěny získávané při použití plynů s nízkým bodem varu.

Produkt po instalaci nevypouští žádné látky do okolního prostředí.

Produkt neobsahuje žádná vlákna anebo takové přísady, které by mohly být škodlivé živým organizmům, nebo podobně.

Charakteristiky aplikované pěny:

tepelná vodivost (přenos při 10°C):  0,031 ± 10% (W/m * K),  (UNE EN 12667: 2002)

pevnost při stlačení 10%:  > 220 kPa  (UNE EN 826:1996)

modul pružnosti:  > 7000 kPa  (UNE EN 826:1996)

aplikovaná hustota: od 40 do 50 kg/m3 (ve vrstvě 3 cm)

reakce na oheň:             třída E   (UNE EN 13501-1:2007 + A1: 2010)

 

Produkt TECNOFOAM G-2048 představuje systém tvořený dvěma složkami (polyol a izokyanát), který poskytuje polyuretanovou pěnu s aplikovanou hustotou 30 až 40 kg/m3.

Tento produkt je vhodný pro takové použití, kde se vyžaduje odolnost proti stlačení, jako jsou izolace pochozích střech, nebo podobné izolační aplikace.

Tento produkt neobsahuje žádné takové látky, které by poškozovaly ozonovou vrstvu, ani takové plyny, které by posilovaly skleníkový jev (žádný obsah fluorovaných uhlovodíků HFC(freony), hydrochlorofluorouhlovodíků HCFC (měkké freony), těkavých organických látek VOC, a tak dále).

Pěna, získávaná ze systému TECNOFOAM G-2048, je na 100% recyklovatelná, a při její recyklaci nebo likvidaci není nutné zachycovat uvolňované plyny.

Součinitel přestupu tepla „λ“ zde zůstává nezměněný od doby umístění systému až přes celou dobu životnosti produktu; na rozdíl od pěny získávané při použití plynů s nízkým bodem varu.

Produkt po instalaci nevypouští žádné látky do okolního prostředí.

Produkt neobsahuje žádná vlákna anebo takové přísady, které by mohly být škodlivé živým organizmům, nebo podobně.

Charakteristiky aplikované pěny:

tepelná vodivost (přenos při 10°C):  0,031 ± 10% (W/m * K), (UNE EN 12667: 2002)

 

pevnost při stlačení 10%: 160 kPa   (UNE EN 826:1996)

modul pružnosti:             > 4500 kPa  (UNE EN 826:1996)

aplikovaná hustota:         od 35 do 45 kg/m3 (ve vrstvě 3 cm)

reakce na oheň:             třída E  (UNE EN 13501-1:2007 + A1: 2010)    

 

Produkt TECNOFOAM G-2050 představuje systém tvořený dvěma složkami (polyol a izokyanát), který poskytuje polyuretanovou pěnu s aplikovanou hustotou 50 až 70 kg/m3.

Tento produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací, většinou pro prostory vystavené velmi těžkému namáhání v průmyslu a ve stavebním sektoru, a rovněž poskytuje dobré hydroizolační vlastnosti pro izolované prvky.

Protože pěnicím činidlem je voda, tak tento pěnový systém nepoužívá žádné takové látky, které by poškozovaly ozonovou vrstvu, ani takové plyny, které by posilovaly skleníkový jev (žádný obsah fluorovaných uhlovodíků HFC(freony), hydrochlorofluorouhlovodíků HCFC (měkké freony), těkavých organických látek VOC, a tak dále).

Pěna, získávaná ze systému G‑2050, je na 100% recyklovatelná, a při její recyklaci nebo likvidaci není nutné zachycovat uvolňované plyny.

Součinitel přestupu tepla „λ“ zde zůstává nezměněný od doby umístění systému až přes celou dobu životnosti produktu; na rozdíl od pěny získávané při použití plynů s nízkým bodem varu.

Produkt po instalaci nevypouští žádné látky do okolního prostředí.

Produkt neobsahuje žádná vlákna anebo takové přísady, které by mohly být škodlivé živým organizmům, nebo podobně.

 

Charakteristiky aplikované pěny:

tepelná vodivost:           0,033 ± 10% (W/m * K),

                                       (UNE EN 12667: 2002)

chování při stlačení, pevnost při stlačení 10%:    > 350 kPa (UNE EN 826:1996)

chování při stlačení, modul pružnosti:  > 9000 kPa  (UNE EN 826:1996)

aplikovaná hustota:       od 50 do 70 kg/m3 (ve vrstvě 3 cm)  (UNE EN 92120-1:1998 příloha C)

reakce na oheň:             třída E   (UNE EN 13501-1:2007 + A1: 2010)

Rozměrová stabilita:  rozměrové změny při 70°C, relativní vlhkost 90%:  <4% (UNE EN 1604:1997)

                                               rozměrové změny při -20°C, relativní vlhkost 50%:

                                                <1% (UNE EN 1604:1997)